เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการตรวจสอบเว็บไซต์ภาครัฐ

ผลงานของเรา

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การประปาส่วนภูมิภาค กรมวิชาการเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลศิริราช กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ MFEC Public Company Limited. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
prev next

Professional IT Training

banner 9expert training

9EXPERT Training เราสอนสไตล์ใช้งานจริง

Hot Courses !

Web Accessibility / Consulting

banner webaccess

ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามมาตราฐาน WCAG 2.0ของW3C

Learning

 
Web accessibility info graphic
 

Thaiwebaccessibility.com ได้เข้ารอบการประกวดซอฟต์แวร์ TICTA EXPO 2013

Thaiwebaccessibility.com ได้เข้ารอบการประกวดซอฟต์แวร์ TICTA EXPO 2013

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด โดย ทีมพัฒนา Web Accessibility (Thaiwebaccessibility.com) มีความภูมิใจที่ผลงานด้าน Web Accessibility Checker ของเราได้ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 3 ของ การประกวด ซอฟต์แวร์ ในงานแสดงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 (TICTA EXPO 2013) ในสาขา Research and Development

 
 

Web Accessibility

banner thaiwebaccess

ThaiWebAccessibility.com เป็นหน่วยงานที่ทำด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้มาตราฐาน W3C ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์เพื่อพัฒนาตามมาตราฐานสากล (Universal Design) จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้

 

9Expert's Channel on youtube

banner 9expert's channel

ติดตามคลิป จากทีมวิทยากร 9ExpertTraining ได้ มีเทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Web Accessibility, IT Security, Google Docs, Excel, Access, Case Study

 

มีเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วย WebExpert

banner webexpert

WebExpert เป็นเครื่องมือในการสร้างและบริหารจัดการ เว็บไซต์ บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการประชาสัมพันธ์องค์กรของตนเองให้เป็นที่รู้จัก เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย